LI YIJUN SOLO EXHIBITION

Opening?Ceremony:?3pm.?Dec.28,?2017
Exhibition?ground:?Changjiang?Museum?of?Contemporary?Art
Organizer:?Changjiang?Museum?of?Contemporary?Art
Chief?Curator:?Zou?Ling?
Curator:?Gao?Peng
Exhibition?Team?:Zhou?Neng????Luo?Tiantian??Li?Rongfeng??Zhang?Wenliang??Li?Yineng

exhibition

1 2 3 4