THERE ARE BEGINNING AND END—Liao Jianhua Solo Exhibition

THERE?ARE?BEGINNING?AND?END—Liao?Jianhua?Solo?Exhibition?
Opening?Ceremony:?4pm.?Nov.18,?2017
Exhibition?Time:?Nov.18,?2017—Dec.8,2017
Exhibition?ground:?Changjiang?Museum?of?Contemporary?Art
Organizer:?Changjiang?Museum?of?Contemporary?Art?
Chief?Curator:?Zou?Ling?
Curator:?Gao?Peng?
Exhibition?Team?:Zhou?Neng??Luo?Tiantian??Li?Rongfeng??Zhang?Wenliang??Li?Yineng

exhibition

1 2 3 4